top of page
מתמטיקה כיתה ט' הקבצה א'

8 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש

מפגש ראשון : משולשים משפטים במשולשים וישרים מקבילים: שווי שוקיים, ישר זווית, משפטי חפיפה

מפגש שני: פונקציה קווית פונקציה ריבועית

מפגש שלישי: דלתון ומקבילית

מפגש רביעי: פירוק לגורמים לפי טרינום כפל מקוצר והוצאת גורם משותף

מפגש חמישי: מלבן, מעויין

מפגש שישי: טרפז ריבוע

מפגש שביעי: תרגול אלגברה כל הקורס

מפגש שמיני: תרגול גאומטריה כל הקורס

90 דקות שיעור

כיתה מאובזרת

עד 10 תלמידים

כל החומר זמין באתר

bottom of page